คนยากจนรอบกรุงปารีสมีอัตราป่วยโควิดสูง

6 ตุลาคม 2563 4:09 pm สำนักข่าวไทย

ปารีส 6 ต.ค. – องค์กรแพทย์ไร้พรมแดนหรือเอ็มเอสเอฟของฝรั่งเศสเผยว่า กว่าครึ่งของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ยากจนรอบกรุงปารีส โดยเฉพาะผู้อพยพ มีโอกาสป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 สูง

องค์กรแพทย์ไร้พรมแดนได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และพบว่า มีอัตราผู้ป่วยโรคโควิด-19 สูงถึงร้อยละ 55 ในศูนย์พักพิงฉุกเฉินและศูนย์แจกจ่ายอาหาร ในขณะที่กรุงปารีสมีอัตราผู้ป่วยติดเชื้อเพียงร้อยละ 12 เจ้าหน้าที่องค์กรแพทย์ไร้พรมแดนกล่าวกับสำนักข่าวเอเอฟพีว่า ผลสรุปดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความชุกของโรคในระดับสูง รวมถึงปัญหาความแออัดในศูนย์พักพิงที่เป็นต้นเหตุของการระบาดเป็นกลุ่มก้อน สำนักงานสาธารณสุขแห่งชาติของฝรั่งเศสระบุว่า ฝรั่งเศสมีอัตราติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10 ในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ทางการฝรั่งเศสประกาศยกระดับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและมาตรการเข้มงวดอื่น ๆ ในกรุงปารีสและพื้นที่ชานเมืองโดยรอบเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่รวมถึงคำสั่งปิดบาร์ทั้งหมดเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์.

CR: สำนักข่าวไทย