เกาหลีใต้วอนประชาชนงดเที่ยววันหยุด

30 กันยายน 2563 2:39 pm สำนักข่าวไทย

เกาหลีใต้ 30 ก.ย. – รัฐบาลเกาหลีใต้เรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลชูซอก เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้เกาหลีใต้มีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 23,800 คน เสียชีวิตอีก 413 คน

รัฐบาลเกาหลีใต้เรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลชูซอก ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 30 กันยายน-2 ตุลาคม เทศกาลนี้ถือเป็นเทศกาลสำคัญของเกาหลีใต้ ผู้คนจะเดินทางกันทั่วประเทศ เพื่อเยี่ยมญาติพี่น้อง แต่ปีนี้ทางการเกาหลีใต้ต้องการให้ผู้คนยกเว้นการเดินทางเยี่ยมเยือนบ้านเกิด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้เกาหลีใต้มีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 23,800 คน เสียชีวิตอีก 413 คน.

CR: สำนักข่าวไทย