เกาหลีใต้เผชิญวิกฤตสังคมสูงวัย คาดอีก 40 ปีแตะ 44%

28 ก.ย. 63 17:31 Infoquest

สำนักงานสถิติเกาหลีใต้รายงานว่า ประชากรผู้สูงอายุของเกาหลีใต้กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันเกาหลีใต้มีประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปเป็นจำนวนทั้งสิ้น 8.13 ล้านคน หรือคิดเป็น 15.7% ของประชากรทั้งประเทศ

จำนวนประชากรในช่วงอายุดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะแตะ 10.51 ล้านคนภายในปี 2568 หรือคิดเป็น 20.3% ของประชากรในประเทศ ซึ่งจะทำให้เกาหลีใต้เข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society) และเมื่อถึงปี 2603 ประชากรสูงอายุในเกาหลีใต้จะมีสัดส่วน 43.9% ของประชากรทั้งประเทศ

ทั้งนี้ เกาหลีใต้เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งจำนวนประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ณ ขณะนั้นคิดเป็น 14% ของประชากรทั้งประเทศ

สำนักงานสถิติเกาหลีใต้เปิดเผยด้วยว่า สาเหตุหลักของการเสียชีวิตในเกาหลีใต้คือ โรคมะเร็ง โดยทุกๆ 100,000 คนจะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็ง 751 คน ตามมาด้วยโรคหัวใจ (336 ราย) โรคปอด (283 ราย) โรคหลอดเลือดสมอง (232 ราย) และโรคเบาหวาน (87 ราย)

ข้อมูลยังแสดงให้เห็นอีกว่า ประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรสูงอายุได้เตรียมความพร้อมรับวัยเกษียณเอาไว้แล้ว หรืออาจเริ่มเตรียมพร้อมบ้างแล้ว โดย 31% ของคนกลุ่มนี้อาศัยเงินบำนาญจากรัฐบาล

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์