ญี่ปุ่นกำหนดผู้เดินทางเข้าประเทศต้องทำแบบสอบถามออนไลน์หวังสกัดโควิด

26 ก.ย. 63 10:45 Infoquest

สำนักข่าวเกียวโดรายงานการเปิดเผยของแหล่งข่าวในวันนี้ว่า ญี่ปุ่นจะจัดทำแบบสอบถามด้านสุขภาพในระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้เดินทางกรอกข้อมูลก่อนเข้าประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อร่นระยะเวลาของกระบวนการควบคุมการเข้าเมือง

ญี่ปุ่นจะทดลองใช้แบบสอบถามออนไลน์เร็วๆ นี้สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เดินทางมาถึงสนามบินนาริตะใกล้กรุงโตเกียว โดยแบบสอบถามดังกล่าวจะสามารถตรวจสอบผู้เดินทางซึ่งอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อโควิด-19

โดยในปัจจุบันมีการส่งแบบสอบถามให้นักเดินทางกรอกข้อมูลบนเที่ยวบินขาเข้า

แหล่งข่าวระบุว่า ระบบแบบสอบถามออนไลน์จะเปิดใช้เป็นวงกว้างมากขึ้นในปลายปีนี้ โดยผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังญี่ปุ่นสามารถตอบแบบสอบถามโดยเข้าไปที่เว็บไซต์เฉพาะของกระทรวงสาธารณสุข, แรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นได้ก่อนออกเดินทาง และจะได้รับคิวอาร์โค้ดที่จะยืนยันว่าพวกเขาได้เสร็จสิ้นกระบวนการตอบแบบสอบถามแล้วเมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่น

ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจะเริ่มเปิดประเทศให้กับชาวต่างชาติซึ่งได้รับวีซ่าระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้เป็นต้นไป โดยชาวต่างชาติที่มีวีซ่าสามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้ อาทิ นักศึกษาต่างชาติ แต่ยังไม่รวมถึงนักท่องเที่ยว

นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจะจำกัดจำนวนชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศได้ไม่เกินวันละ 1,000 คน และจะเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่สนามบินด้วย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์