ปิดโรงงานสิ่งทอทุกแห่งในเขตอิรวดี 2 สัปดาห์

26 กันยายน 2563 4:43 pm สำนักข่าวไทย

พะสิม 26 ก.ย.- คณะกรรมการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในเขตอิรวดี ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมียนมาสั่งปิดโรงงานสิ่งทอทุกแห่งในเขตนี้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หลังจากคนงาน 4 คนในโรงงาน 2 แห่งตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา

เว็บไซต์ข่าวอิรวดีรายงานว่า โรงงานทั้งสองแห่งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมพะสิม แห่งหนึ่งมีคนงานประมาณ 700 คน อีกแห่งมีคนงานกว่า 2,000 คน คนงาน 4 คนตรวจพบเชื้อเมื่อต้นสัปดาห์ คณะกรรมการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคโควิด-19 ในเขตนี้จึงสั่งปิดโรงงานสิ่งทอทุกแห่งไปจนถึงวันที่ 7 ตุลาคม เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด และให้คนงานทุกคนอยู่บ้าน โดยที่จะยังได้รับสวัสดิการสังคมในระหว่างหยุดงาน อย่างไรก็ดี ผู้จัดการโรงงานในนิคมเผยว่า ทางการแจ้งคำสั่งปิดล่าช้าเมื่อวันพฤหัสบดีจึงต้องเดินเครื่องต่อจนหมดวัน

เขตอิรวดีของเมียนมามีโรงงานสิ่งทอทั้งหมด 12 แห่ง เป็นการลงทุนจากจีน เกาหลีใต้ ศรีลังกาและไต้หวัน เดิมมีคนงานรวมกันทั้งหมด 12,000 คน แต่โรคโควิด-19 ทำให้ถูกเลิกจ้างราวครึ่งหนึ่ง โรงงานสิ่งทอทั้งหมดในเขตนี้เคยปิดมาแล้วครั้งหนึ่งนาน 5 วันในเดือนเมษายนเพื่อควบคุมการระบาด.

CR: สำนักข่าวไทย