สหรัฐมีเด็กติดเชื้อโควิด-19 กว่าครึ่งล้านนับตั้งแต่เกิดการระบาด

Infoquest

สถาบันกุมารเวชศาสตร์และสมาคมโรงพยาบาลเด็กแห่งอเมริกาเผยแพร่รายงานฉบับใหม่ ระบุว่า สหรัฐอเมริกามีเด็กติดเชื้อโควิด-19 กว่า 500,000 รายนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรค

รายงานดังกล่าวระบุว่า จำนวนเด็กที่ติดเชื้ออยู่ที่ 513,415 ราย หรือคิดเป็น 9.8% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดในสหรัฐเมื่อเทียบตามช่วงอายุ

ทั้งนี้ ในจำนวนประชากรเด็กทุกๆ 100,000 คน จะมีเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ที่ 680 คน รายงานยังระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค.-3 ก.ย. ที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อใหม่ที่เป็นเด็ก 70,630 ราย ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยเด็กคิดเป็น 16% ในช่วงสองสัปดาห์

ส่วนจำนวนเด็กที่ได้รับการตรวจหาเชื้อในรัฐต่างๆ ของสหรัฐอยู่ระหว่าง 4%-14.3% โดย 3%-17.3% ของเด็กเหล่านี้มีผลตรวจเป็นบวก

ในกลุ่มผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนั้น มีผู้ป่วยเด็กคิดเป็น 0.7%-3.7% และมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ที่เป็นเด็ก 0%-0.3%

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า รายงานของสถาบันกุมารเวชศาสตร์และสมาคมโรงพยาบาลเด็กแห่งอเมริกายังระบุด้วยว่า แม้ขณะนี้ อัตราการเจ็บป่วยขั้นรุนแรงจากโควิด-19 จะพบไม่มากนักในกลุ่มเด็ก แต่รัฐต่างๆ ก็ควรรายงานข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล และผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 โดยแบ่งตามช่วงอายุและเชื้อชาติ เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลและติดตามผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อสุขภาพของเด็กๆได้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์