พาณิชย์ แนะเอกชนไทยลุยส่งออกอุปกรณ์การแพทย์เจาะตลาดสหรัฐฯ

03 ก.ย. 63 16:01 Infoquest

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลีส สหรัฐฯ ถึงความต้องการสินค้าเครื่องมือทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ซึ่งล่าสุดองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (USFDA) ได้จัดทำรายชื่อสินค้าที่ขาดแคลนเป็นครั้งแรก และได้ประกาศต่อสาธารณชนให้รับทราบ เพื่อที่จะได้วางแผนการทำงานและเตรียมการรับมือล่วงหน้า โดยเบื้องต้นมีสินค้า 20 รายการ ที่เสี่ยงต่อการขาดแคลน คือ ชุดผ่าตัด, ถุงมือ, หน้ากาก, เครื่องช่วยหายใจ และสินค้าใช้ในการทดสอบ เช่น sterile swabs สำหรับใช้ในการเก็บตัวอย่างเชื้อ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการขนส่งตัวอย่าง และสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

“สินค้าหลายรายการ เช่น ถุงมือยางทางการแพทย์ชนิดต่างๆ ชุดอุปกรณ์สำหรับการเก็บตัวอย่างเชื้อ ไทยมีศักยภาพในการผลิต และมีโอกาสที่จะส่งออกไปตลาดสหรัฐฯได้ รวมถึงมีโอกาสส่งออกไปทดแทนสินค้าที่สหรัฐฯที่ยกเลิกการผลิต เช่น เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด เครื่องควบคุมให้ยาแก้ปวดด้วนตัวเอง เป็นต้น จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะส่งสินค้าไปเจาะตลาดได้มากขึ้น”

ด้านนางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลีส สหรัฐฯ กล่าวว่า ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ประโยชน์จากการประกาศรายการสินค้าทางการแพทย์ที่ขาดแคลน ในการวางแผนการผลิตสินค้าที่เป็นที่ต้องการของสหรัฐฯ ซึ่งมีหลายรายการที่ปไทยน่าจะมีศักยภาพ หรือมีโอกาสสูง เช่น ชุดคลุม, ชุดผ่าตัด , ถุงมือตรวจผู้ป่วย เป็นต้น แต่ต้องศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบในการนำเข้ามายังสหรัฐฯ การจำหน่ายในสหรัฐฯ อีกทั้งโรงงานผลิตจะต้องจดทะเบียนกับยูเอสเอฟดีเอ และสินค้าจะต้องได้รับอนุญาตจากยูเอสเอฟดีเอก่อนการวางจำหน่าย รวมถึงมาตรฐานสินค้าที่เกี่ยวข้อง แต่ในช่วงวิกฤตโควิด-19 เอฟดีเอได้ผ่อนผันกฎระเบียบหลายรายการ เพื่อให้สินค้าเข้าสู่ตลาดได้โดยเร็ว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์