สิงคโปร์เล็งขยายตรวจโควิด-19 ให้ชุมชนเฉพาะกลุ่มฟรี

30 ส.ค. 63 17:16 Infoquest

กระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์ (MOH) ประกาศว่า คณะทำงานเฉพาะกิจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) จะขยายแผนการทดสอบโรคโควิด-19 สำหรับชุมชนเฉพาะกลุ่มในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เพื่อให้ภาพลักษณ์ของความชุกของโรคโควิด-19 ในประชากรบางกลุ่มเป็นไปในทางที่ดีขึ้น และอำนวยความสะดวกแก่การกักตัวผู้ป่วยในชุมชนที่แสดงอาการไม่ชัดเจนตั้งแต่เนิ่นๆ

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า กลุ่มชุมชนเป้าหมายดังกล่าวจะครอบคลุมถึงพนักงานขับรถแท็กซี่และรถรับจ้างส่วนตัว พนักงานจัดส่งอาหาร พนักงานหอพักแรงงานต่างชาติ ตลอดจนพ่อค้าแม่ค้าที่ศูนย์อาหารและจำหน่ายสินค้าแผงลอย ตลาดนัด และสถานประกอบการอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะเดียวกัน

กระทรวงฯ ระบุว่าแม้จะไม่มีหลักฐานว่าสมาชิกกลุ่มชุมชนเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ แต่รัฐบาลจะตรวจหาโรคโควิด-19 ให้แก่พวกเขาแบบ 1 ครั้งก่อน โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน อาทิ ความถี่ในการมีปฏิสัมพันธ์กับสาธารณชน พร้อมเสริมว่ารัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบทั้งหมด

นอกจากนี้กระทรวงฯ ยังเรียกร้องให้ประชาชนงดใช้สิ่งปิดคลุมใบหน้าทดแทนชั่วคราว อาทิ ผ้าโพกศีรษะ ผ้าพันคอ และปลอกคอ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้อาจไม่สามารถป้องกันได้ดีเท่ากับหน้ากากอนามัยที่ผลิตขึ้นตามวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์