ภูฏานให้ขายบุหรี่ชั่วคราว สกัดนำเข้าบุหรี่ที่อาจทำคนติดโควิด

29 สิงหาคม 2563 2:11 pm สำนักข่าวไทย

ทิมพู 29 ส.ค.- ภูฏานยกเลิกคำสั่งห้ามจำหน่ายบุหรี่ในประเทศเป็นการชั่วคราว เพื่อสกัดการนำเข้าบุหรี่ หลังจากพบว่าคนงานขนสินค้านำเข้าจากอินเดียติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

ภูฏานซึ่งมีประชากร 750,000 คน ห้ามการผลิตและจำหน่ายบุหรี่ในประเทศมาตั้งแต่ปี 2553 แต่อนุญาตให้ผู้สูบนำเข้าจากต่างประเทศได้ในจำนวนจำกัดโดยต้องจ่ายภาษีและภาษีสรรพสามิตอัตราสูง ทำให้เกิดตลาดมืดลอบนำเข้าบุหรี่ข้ามพรมแดนมาจากอินเดีย และเมื่อภูฏานปิดพรมแดนด้านอินเดียตั้งแต่ต้นปีเพื่อควบคุมโรคโควิด-19 ราคาบุหรี่ในตลาดมืดก็พุ่งทะยานไปถึง 4 เท่า ภูฎานมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ไม่ถึง 200 คน ขณะที่อินเดียมีเกิน 3 ล้านคนแล้ว และเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ชาวภูฏานในเมืองพุนโชลิงที่ทำงานขนสินค้านำเข้าจากอินเดียตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา

รัฐบาลนายกรัฐมนตรีโลเท เชอริงตัดสินใจยกเลิกคำสั่งห้ามผลิตและจำหน่ายบุหรี่ในประเทศเป็นการชั่วคราว เพื่อลดความต้องการบุหรี่ลอบนำเข้า เท่ากับลดความเสี่ยงของการติดเชื้อข้ามพรมแดนจากอินเดีย ทางการจะอนุญาตให้ผู้สูบบุหรี่ซื้อบุหรี่ได้จากร้านค้าปลอดภาษีของรัฐ และจะเพิ่มไว้ในรายชื่อสินค้าจำเป็นที่ต้องมีในช่วงปิดเมืองเพราะโรคโควิด-19 รัฐบาลให้เหตุผลด้วยว่า หากผู้ติดบุหรี่ไม่มีบุหรี่สูบอาจทำให้เกิดความตึงเครียดและปัญหาขึ้นในครอบครัวได้.

CR: สำนักข่าวไทย