เขตชิโยดะในกรุงโตเกียวแบ่งประเภทร้านอาหารและบาร์ตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา

Aug 27 , 2020. NHK World.

ทางการของเขตชิโยดะในกรุงโตเกียวได้เริ่มจัดประเภทของร้านอาหารและบาร์ โดยพิจารณาจากมาตรการต่าง ๆ ที่นำมาใช้ป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ทางการเขตชิโยดะจะมอบสติกเกอร์ 2 ประเภท นั่นคือประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ให้ร้านเหล่านี้เพื่อนำไปติดที่ร้าน และจะระบุชื่อของร้านดังกล่าวบนเว็บไซต์ของทางการเขต

ผู้ที่จะได้สติกเกอร์ประเภทที่ 1 นั้นต้องผ่านข้อกำหนดเบื้องต้นต่าง ๆ ส่วนสติกเกอร์ประเภทที่ 2 หมายถึงว่าจะต้องดำเนินมาตรการป้องกันการติดเชื้อและการตรวจสอบเพิ่มเติม

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม คณะเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจเยี่ยมร้านอาหารอิตาลีแห่งหนึ่งซึ่งได้ยื่นสมัครเป็นประเภทที่ 1 เจ้าหน้าที่ได้สอบถามเกี่ยวกับการทำความสะอาดและวิธีฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ โดยใช้ข้อกำหนดมากกว่า 40 รายการ นอกจากนี้ พวกเขายังตรวจสอบด้วยว่าภายในร้านมีอากาศถ่ายเทดีหรือไม่ โดยมีการแนะนำให้พนักงานยืนด้านข้างลูกค้าขณะที่รอจดรายการอาหารด้วย

CR:NHK World