นักวิจัยญี่ปุ่นพบว่าหน้ากากอนามัยป้องกันละอองฝอยได้ในระดับหนึ่ง แต่การถ่ายเทอากาศก็จำเป็นเพื่อป้องกันโควิด-19

Aug 25 , 2020. NHK World.

คณะนักวิจัยที่ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ล่าสุดของญี่ปุ่นในการศึกษาวิจัยระบุว่า พวกตนพบว่าหน้ากากอนามัยบางชนิดช่วยป้องกันละอองฝอยที่มีไวรัสเจือปนได้ แต่การถ่ายเทอากาศอย่างทั่วถึงก็ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

คณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยริเก็น ซึ่งนำโดยศาสตราจารย์สึโบกูระ มาโกโตะจากมหาวิทยาลัยโกเบ ศึกษาประสิทธิผลของกากหน้ากากอนามัยในการป้องกันละอองฝอยที่มีไวรัสเจือปน ซึ่งแพร่กระจายออกมาเมื่อคนอื่นจาม ไอ หรือด้วยกระบวนการอื่น ทางคณะใช้ “ฟูงากุ” ซึ่งเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดในการวิจัย

ทางคณะระบุว่า หน้ากากที่ไม่ใช่เส้นใยแบบผ้าทอสามารถสกัดกั้นละอองฝอยได้ประมาณ 2 ใน 3 ถึงแม้มีช่องว่างระหว่างหน้ากากกับผิวก็ตาม แต่ก็ระบุด้วยว่าหน้ากากอนามัยไม่สามารถป้องกันละอองฝอยที่มีขนาดเล็กกว่า 20 ไมโครเมตรได้

CR:NHK World