เกาหลีใต้ยังไม่ประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อตกลงแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองกับญี่ปุ่น

Aug 24 , 2020. NHK World

จนถึงขณะนี้ รัฐบาลเกาหลีใต้ยังไม่มีถ้อยแถลงใด ๆ ว่าจะยุติข้อตกลงแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองกับญี่ปุ่นหรือไม่ แม้วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคมจะเป็นเส้นตายที่ต้องแจ้งหากจะล้มเลิกข้อตกลง

ข้อตกลงว่าด้วยข้อมูลด้านการทหารเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทั่วไปหรือจีโซเมีย จะต่ออายุใหม่โดยอัตโนมัติทุกปีหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้แจ้งถอนตัวก่อนที่ข้อตกลงจะสิ้นสุดอายุ 90 วัน

เมื่อปีที่แล้ว เกาหลีใต้ได้แจ้งญี่ปุ่นว่าจะยุติข้อตกลงนี้เพื่อตอบโต้การตัดสินใจของญี่ปุ่นที่จะเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมสินค้าที่จะส่งออกไปยังเกาหลีใต้ แต่เกาหลีใต้ได้ระงับการแจ้งยุติข้อตกลงในนาทีสุดท้ายเมื่อเดือนพฤศจิกายน

หนังสือพิมพ์ฮันกยอเรของเกาหลีใต้รายงานว่า ข้อตกลงนี้น่าจะคงอยู่ต่อไประยะหนึ่ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม เจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้กล่าวว่าข้อตกลงอาจยุติลงได้ทุกเมื่อ และว่าเกาหลีใต้ยังคงเรียกร้องให้ญี่ปุ่นเพิกถอนการควบคุมการส่งออกที่เข้มงวดมากขึ้นเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

นายซูงะ โยชิฮิเดะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นกล่าวแก่ผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคมว่า รัฐบาลญี่ปุ่นพิจารณาว่าการที่ข้อตกลงจีโซเมียใช้ต่อไปได้อย่างราบรื่นเป็นเรื่องสำคัญเมื่อคำถึงถึงสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยในภูมิภาค

CR:NHK World