สกญ.แฟรงก์เฟิร์ตส่ง 193 คนไทยจาก 10 ประเทศกลับบ้าน

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 – 06:35 น. มติชน

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ตามเวลาท้องถิ่น สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต โดยนายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ อำนวยความสะดวกพร้อมจัดเตรียมอาหารไทย ขนมไทย เครื่องดื่ม และของใช้จำเป็นให้แก่คนไทย จำนวน 193 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตและจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน อาทิ ผู้ป่วย นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวที่วีซ่าหมดอายุ และแรงงานที่หมดสัญญาจ้างงานหรือถูกเลิกจ้าง จาก 10 ประเทศ ในภูมิภาคยุโรปและภูมิภาคอื่น เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923 ซึ่งออกเดินทางจากนครแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 21.21 น. ตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนี และมีกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30 น.

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เป็นผู้ประสานงานขอความร่วมมือจากสายการบินและขออนุมัติจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย พร้อมด้วยความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตในประเทศต่างๆ และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ในการอำนวยความสะดวกและออกเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน โดยผู้ที่เดินทางกลับประเทศไทยทุกคนรับทราบเกี่ยวกับมาตรการกักตัว 14 วัน หลังจากที่เดินทางถึงประเทศไทยด้วยแล้ว

#ใจถึงใจสถานกงสุลใหญ่นครแฟรงก์เฟิร์ต #ใจให้ไปสถานกงสุลใหญ่นครแฟรงก์เฟิร์ต

CR: มติชน