สิงคโปร์จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากนิวซีแลนด์และบรูไนเข้าประเทศ

21 สิงหาคม 2563 6:39 pm สำนักข่าวไทย

สิงคโปร์ 21 ส.ค. – สิงคโปร์กล่าววันนี้ว่า จะเปิดพรมแดนอนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากนิวซีแลนด์และบรูไนเดินทางเข้าประเทศได้ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไป ซึ่งเป็นก้าวแรกของสิงคโปร์ในการผ่อนปรนเรื่องการท่องเที่ยวนับตั้งแต่ต้องปิดพรมแดนเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สิงคโปร์ ซึ่งขณะนี้เปิดพรมแดนอนุญาตให้มีการเดินทางกับบางประเทศที่กำหนดไว้ด้วยเหตุผลด้านธุรกิจและการติดต่อของเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น แต่จะอนุญาตให้นักศึกษาเดินทางไปเรียนต่อในต่างประเทศได้ หากว่าไม่สามารถใช้วิธีการเรียนทางไกลได้ กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์กล่าวว่า มาตรการล่าสุดนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนเป็นต้นไปโดยมีข้อจำกัดเข้มงวดอีกหลายประการ สิงคโปร์ปิดพรมแดนตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา และเข้าสู่ภาวะล็อกดาวน์เป็นเวลา 2 เดือนหลังจากเกิดการระบาดของโควิด-19 อย่างรุนแรงในที่พักของแรงงานต่างชาติ สิงคโปร์ ซึ่งประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ ยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์เมื่อเดือนมิถุนายน และกำลังค่อย ๆ กลับมาเปิดธุรกิจอย่างช้า ๆ และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับฟื้นคืนสู่สภาพเดิมอีกครั้ง.

CR: สำนักข่าวไทย