“หมอธีระวัฒน์”ชี้ถึงมีภูมิคุ้มกันไวรัส ก็ปล่อยเชื้อและแพร่โรคได้

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 – 22:53 น. มติชน

กรณีการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในหญิงไทย 2 รายที่ผ่านการกักตัว 14 วัน หลังจากกลับจากต่างประเทศ ซึ่งแพทย์ระบุว่า 1 ใน 2 ราย ที่พบเป็นเพียง “ซากเชื้อ” ไม่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรคนั้น

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า กรณีที่พบหลักฐานการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยการตรวจเลือด และพบว่ามีภูมิคุ้มกัน หรือ IgG แต่ยังตรวจพบเชื้อนั้น ยังระบุไม่ได้ว่า นั่นคือ “ซาก” หรือไม่ เพราะเป็นคนละเรื่องกัน

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ กล่าวว่า แม้ว่าจะเจอ Neutralizing antibody ซึ่งเป็นภูมิจริงที่ยับยั้งไวรัสได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า ขณะนั้นปล่อยเชื้อไม่ได้ และว่า คนไข้มากหลายที่แม้มี ภูมิชนิดนี้ก็ปล่อยเชื้อได้ และยังติดต่อคนอื่นได้

CR:มติชน