อินโดนีเซียพักโครงการย้ายเมืองหลวงไว้ก่อนเพื่อรับมือโควิด-19

19 สิงหาคม 2563 6:28 pm สำนักข่าวไทย

จาการ์ตา 19 ส.ค. – อินโดนีเซียพักโครงการใหญ่ของประธานาธิบดีโจโก วิโดโด มูลค่า 33,000 ล้านดอลลาร์ในการย้ายเมืองหลวงจากกรุงจาการ์ตาไปยังเกาะบอร์เนียว หลังจากต้องรับมือกับการระบาดอย่างหนักของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายซูฮาร์โซ โมโนอาร์ฟา รัฐมนตรีกระทรวงการวางแผนพัฒนาแห่งชาติ ซึ่งดูแลแผนแม่บทในการสร้างเมืองหลวงใหม่ กล่าวว่า แผนการก่อสร้างอาคารสำนักงานของรัฐบาลสำหรับเมืองหลวงใหม่จะถูกพักเอาไว้ก่อนจนกว่าอินโดนีเซียจะพบแนวทางที่จะผ่านพ้นการระบาดของโควิด-19 ไปได้ นายโมโนอาร์ฟา กล่าวว่า ในตอนนี้รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศและการเอาชนะการระบาดของโควิด-19 และเมื่อใดที่สถานการณ์ดีขึ้น จากนั้น รัฐบาลจะมาตัดสินใจอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป นายโนโนอาร์ฟา กล่าวยอมรับอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับอุปสรรคของโครงการย้ายเมืองหลวงว่า การเริ่มต้นการก่อสร้างจะล่าช้าออกไปเป็นปี 2022 หรือ 2023 เนื่องจากรัฐบาลเน้นเรื่องความพยายามในการค้นคว้าและแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนอินโดนีเซียที่มีเกือบ 270 ล้านคน การก่อสร้างทำเนียบรัฐบาลและอาคารอื่น ๆ เดิมกำหนดจะเริ่มในปี 2021 รวมถึงการปรับปรุงสนามบิน ท่าเรือและตัดถนนเข้าไปในพื้นที่ป่าเพื่อพัฒนาให้เป็นเมืองใหม่ที่ทันสมัย บรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐมีกำหนดจะย้ายไปทำงานในสำนักงานแห่งใหม่ภายในปี 2024 ซึ่งจะเป็นปีสุดท้ายในการดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่ 2 ของประธานาธิบดีวิโดโด.

CR: สำนักข่าวไทย