สรุปความเสียหายใน ภาคการท่องเที่ยว ของไทย

17 ส.ค. 2020 โดยลงทุนแมน

การระบาดของ Covid-19 สร้างแรงสั่นสะเทือนอย่างหนักต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย

ปี 2019 จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยมีจำนวนประมาณ 40 ล้านคน
รายได้จากการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่ากับ 1.9 ล้านล้านบาท

แต่จากสถานการณ์ปัจจุบัน คาดว่าทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวที่เราเคยเห็น คงไม่ฟื้นตัวกลับมาในเร็ววันนี้

ดังนั้น ตอนนี้ภาครัฐพยายามกระตุ้นให้คนไทยออกมาท่องเที่ยวในประเทศให้มากขึ้น เรื่องนี้จะช่วยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศมากแค่ไหน
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง

ก่อนอื่นเรามาดูสถิติการท่องเที่ยวของประเทศปีที่ผ่านมาก่อน

ปี 2019 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด 3 ล้านล้านบาท
โดย 1.9 ล้านล้านบาท หรือ 63% ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด มาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ

พอเห็นตัวเลขแบบนี้ก็ต้องบอกว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยอย่างมาก

แต่การระบาดของ Covid-19 ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติหายไปทั้งหมดตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 และยังไม่มีใครรู้ว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับมาฟื้นตัวเมื่อไร

ยังไม่ต้องพูดถึง จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะกลับไปเท่าเดิมที่ 40 ล้านคน ก่อนช่วงการระบาดของ Covid-19

6 เดือนแรกของปีนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงเหลือเพียง 6.7 ล้านคน โดยล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดตัวเลขคาดการณ์ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศในปีนี้ เหลือเพียง 8 ล้านคน

ที่น่าสนใจคือ ในปี 2019 นั้น นักท่องเที่ยวต่างชาติ มีการใช้จ่ายต่อคนประมาณ 48,000 บาท หมายความว่าถ้าจำนวนนักท่องเที่ยวเหลือเพียง 8 ล้านคน รายได้นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเหลือเพียง 384,000 ล้านบาท หายไปประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท ลดลง 80% จากปีที่แล้ว

เรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างหนัก รวมทั้งแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 4 ล้านคน

พอเรื่องเป็นแบบนี้ จึงทำให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการเพื่อมากระตุ้นให้คนไทยออกมาเที่ยวกันมากขึ้น เพื่อช่วยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศ

อย่างไรก็ตาม มาตรการที่ออกมา น่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ในระดับหนึ่ง เพราะแม้แต่นักท่องเที่ยวไทยเองก็อาจไม่สามารถออกมาใช้จ่ายท่องเที่ยวได้มากกว่าเดิม

ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 33,700 ล้านบาท เทียบกับปีที่แล้วที่เฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 92,000 ล้านบาท

ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นปีทำให้คนจำนวนไม่น้อย ต้องใช้จ่ายกันอย่างระมัดระวังมากขึ้น
หลายธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs กำลังขาดสภาพคล่องและต้องหยุดกิจการมากขึ้น

สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ยังคงอยู่ที่ประมาณ 13 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 80% ของ GDP

คำถามคือ แล้วคนในประเทศจะมีกำลังมากแค่ไหนที่จะมาใช้จ่ายท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อทดแทนกับรายได้ท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไป

ยังไม่รวมถึงเรื่องที่แรงงานและผู้ประกอบการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสายการบิน การขนส่งผู้โดยสาร โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ จะรอไปได้อีกนานแค่ไหน กว่าที่จำนวนนักท่องเที่ยวจะกลับมาจนทำให้อุตสาหกรรมนั้นกลับมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้อีกครั้ง

เรื่องนี้เราต้องคิดให้ดีว่าถ้าเราไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์ที่เน้นปริมาณแบบในอดีต ประเทศเราควรทำอย่างไร

ในอนาคต เราควรจะมาเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ เช่น กลุ่มที่เป็น Medical Tourism ที่เป็นการท่องเที่ยวสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยชาวต่างชาติเดินทางเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลของประเทศไทย พร้อมกับการท่องเที่ยวไปด้วย

หรือเราอาจกระจายการเติบโตทางเศรษฐกิจไปยังภาคธุรกิจอื่นๆ เพื่อลดการพึ่งพารายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเหมือนในอดีต

นอกจากนี้ เราควรมีการพัฒนาทักษะและลงทุนด้านการศึกษาให้แก่แรงงานของเรา เพื่อสามารถทำงานในธุรกิจใหม่ เช่น กลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยทำให้แรงงานมีความมั่นคงในอาชีพตัวเอง แต่จะช่วยสร้างงานใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นอีกด้วย

จริงอยู่ที่การระบาดของ Covid-19 ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคน แต่อีกมุมหนึ่งเรื่องนี้เปรียบเสมือนเหตุการณ์ที่เข้ามาทดสอบภูมิคุ้มกันของพวกเราว่า ในวันนี้ภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงมากแค่ไหน

CR: ลงทุนแมน