ฟิลิปปินส์งดนำเข้าเนื้อไก่บราซิลหลังจีนพบเชื้อไวรัสโคโรนา

14 สิงหาคม 2563 6:29 pm สำนักข่าวไทย

มะนิลา 14 ส.ค.- ฟิลิปปินส์สั่งงดนำเข้าเนื้อไก่จากบราซิลเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ หลังจากทางการจีนแจ้งว่า พบร่องรอยเชื้อไวรัสโคโรนาในเนื้อไก่แช่แข็งนำเข้าจากบราซิล

กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์แถลงว่า ตามที่มีรายงานจากจีนเมื่อไม่นานมานี้ว่าทางการสองเมืองในจีนพบร่องรอยเชื้อไวรัสในอาหารแช่แข็งนำเข้า หนึ่งในนั้นคือเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นที่ระบุว่าพบในเนื้อไก่แช่แข็งของออโรรา ผู้ส่งออกสัตว์ปีกและหมูใหญ่อันดับสามของบราซิล ดังนั้นเพื่อ่ให้เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัยอาหารของฟิลิปปินส์ กระทรวงจึงมีคำสั่งระงับการนำเข้าเนื้อไก่จากบราซิลเป็นการชั่วคราว แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะใช้จนถึงเมื่อใด ปกติแล้วฟิลิปปินส์นำเข้าเนื้อสัตว์ปีกจากบราซิลราวร้อยละ 20 ของที่นำเข้าทั้งหมด กระทรวงเกษตรให้ความมั่นใจกับชาวฟิลิปปินส์ว่า ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่มีจำหน่ายในตลาดขณะนี้ปลอดภัยรับประทานได้

ไก่แช่แข็งของออโรรา

ด้านออโรราแจ้งว่า ได้รับแจ้งจากทางการจีนแล้วเรื่องพบร่องรอยเชื้อไวรัสโคโรนา บริษัทได้ดำเนินมาตรการที่เป็นไปได้ทุกอย่างเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสแพร่กระจาย และไม่มีหลักฐานว่าเชื้อแพร่ผ่านอาหาร กระทรวงเกษตรบราซิลแจ้งว่ากำลังขอความชัดเจนจากทางการจีน ขณะที่องค์การอนามัยโลกแจ้งว่า ไม่มีหลักฐานว่าเชื้อไวรัสโคโรนาแพร่ผ่านอาหารหรือบรรจุภัณฑ์.

CR: สำนักข่าวไทย