เกาหลีใต้พบผู้ป่วยโควิด-19 กลายพันธุ์

10 สิงหาคม 2563 สำนักข่าวไทย

โซล 10 ส.ค.- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกาหลีใต้แจ้งว่า พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 สามคนมีลำดับจีโนมซึ่งเป็นชุดของดีเอ็นเอ (DNA) กลายพันธุ์ ทั้งหมดเป็นผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศ

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลีหรือเคซีดีซี (KCDC) แถลงว่า ผลการวิเคราะห์ลำดับจีโนมของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ทั้งหมด 776 คน แยกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 597 คน และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 179 คน พบการกลายพันธุ์บนสไปค์โปรตีน ซึ่งเป็นผิวโปรตีนของเชื้อไวรัสโคโรนาที่ทำให้เป็นโรคโควิด-19 กับผู้ป่วยที่มาจากปากีสถานสองคนและอุซเบกิซสถานหนึ่งคน ลำดับจีโนมการกลายพันธุ์นี้แตกต่างลำดับจีโนมไวรัส 78,810 ลำดับที่อยู่ในฐานข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ผู้ป่วยทั้งสามคนถูกแยกกักโรคตั้งแต่เข้าประเทศ และไม่ได้ติดต่อใกล้ชิดกับใครในเกาหลีใต้ เคซีดีซีแนะว่า ควรศึกษาทดลองเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจระดับการติดเชื้อและเชื้อโรคของการกลายพันธุ์ดังกล่าว เกาหลีใต้พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 28 คนในวันนี้รวมเป็น 14,626 คนแล้ว

ฐานข้อมูลขององค์การอนามัยโลกแบ่งเชื้อไวรัสโคโรนาโรคโควิด-19 เป็น 7 กลุ่มสายพันธุ์ประกอบด้วย S V L G GH GR และกลุ่มสายพันธุ์ที่เหลือ กลุ่มสายพันธุ์ GH กลายพันธุ์มาจากกลุ่มสายพันธุ์ S สามารถเพิ่มจำนวนในเซลล์ได้อย่างรวดเร็วและติดเชื้อง่าย จึงแพร่เชื้อได้เร็ว.

CR: สำนักข่าวไทย