การทดสอบวัคซีนโควิด-19 ในรัสเซียได้ผลดี

4 สิงหาคม 2563 สำนักข่าวไทย

มอสโก 4 ส.ค. – กระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวว่า การตรวจร่างกายในขั้นสุดท้ายของบรรดาอาสาสมัครที่เข้าร่วมในการทดสอบวัคซีนสำหรับเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ที่โรงพยาบาลเบอร์เดนโกแสดงพบว่า อาสาสมัครทุกคนมีภูมิคุ้มกันในร่างกาย

สำนักข่าวสปุตนิกและสำนักข่าวทาสส์ของรัสเซียรายงานว่า กระทรวงกลาโหมรัสเซีย กล่าวว่า การตรวจร่างกายอาสาสมัครเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสำคัญของกระทรวงกลาโหมเมื่อวันจันทร์ โดยวัคซีนที่ใช้ทดสอบนี้ร่วมกันพัฒนาขึ้นโดยกระทรวงกลาโหมและสถาบันวิจัยด้านระบาดวิทยาและจุลชีววิทยากามาเลยา กระทรวงกลาโหมกล่าวว่า ผลการตรวจร่างกายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พบภูมิคุ้มกันในร่างกายของอาสาสมัครหลังจากได้รับวัคซีน นอกจากนี้ยังไม่พบผลข้างเคียงและปัญหาอื่น ๆ ในร่างกายของอาสาสมัครด้วย รายงานข่าวเรื่องนี้เกิดขึ้นในขณะที่ศูนย์วิจัยของรัฐด้านไวรัสวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพเวกเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยพัฒนาวัคซีนอีกแห่ง ประกาศแผนการที่จะเริ่มการผลิตวัคซีนสำหรับโควิด-19 ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทางศูนย์วิจัยเวกเตอร์ กล่าวว่า วัคซีนนี้จะฉีดให้กับชาวรัสเซียโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์และครู จะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับวัคซีน.

CR: สำนักข่าวไทย