องค์การอนามัยโลกว่าได้สัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์ที่อู่ฮั่นเรื่องต้นตอของไวรัสโควิด-1

4 สิงหาคม 2563 สำนักข่าวไทย

เจนีวา 4 ส.ค. – โฆษกขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยวันนี้ว่า คณะเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกในประเทศจีนที่สอบสวนหาที่มาของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ได้หารืออย่างกว้างขวางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิทยาศาสตร์ที่เมืองอู่ฮั่น ซึ่งเป็นสถานที่พบการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นแห่งแรก

โฆษกองค์การอนามัยโลก กล่าวว่า การหารือครั้งนี้ครอบคลุม เรื่องการปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการวิจัยสุขภาพสัตว์ด้วย เขากล่าวว่า คณะเจ้าหน้าที่ในจีนได้หารือในด้านต่างๆ ในหลายมิติทั้งในเรื่องการศึกษาด้านระบาดวิทยา การวิเคราะห์ทางชีววิทยาและพันธุกรรม โดยมีการหารือผ่านทางวิดีโอด้วย อย่างไรก็ตาม โฆษกไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาหรือองค์ประกอบของการหารือที่เกิดขึ้น จีนสั่งปิดตลาดค้าสัตว์ป่าในเมืองอู่ฮั่นขณะเริ่มมีการระบาด องค์การอนามัยโลก กล่าวว่า มีแนวโน้มสูงว่า เชื้อไวรัสจะมาจากค้าคาวแต่อาจจะมีสัตว์ตัวกลางที่เป็นพาหะนำเชื้อไวรัสมาสู่คน นักวิทยาศาสตร์และรัฐบาลของประเทศต่างๆ ทั่วโลกกำลังเฝ้ารอผลการสอบสวนขององค์การอนามัยโลก.

CR: สำนักข่าวไทย