โควิดฉุดเม็ดเงินส่งกลับประเทศของทั่วโลกดิ่งลงกว่า 1 แสนล้านดอลล์

03 ส.ค. 63 13:02 Infoquest

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) คาดการณ์ว่า ยอดการส่งเงินกลับประเทศ (Remittance) ของประเทศต่างๆทั่วโลกจะลดลง 1.086 แสนล้านดอลลาร์ ในปี 2563 เนื่องจากมีการเลิกจ้างงานและลดค่าแรงในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ADB เปิดเผยว่า เม็ดเงินส่งกลับประเทศในเอเชีย ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่เป็นจำนวนมากถึง 1 ใน 3 ของโลกนั้น อาจลดลง 5.43 หมื่นล้านดอลลาร์

ADB ระบุว่า ในปี 2562 เม็ดเงินส่งกลับประเทศในเอเชียและแปซิฟิก มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 3.15 แสนล้านดอลลาร์ โดยเงินเหล่านั้นมีส่วนช่วยกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคดังกล่าว ซึ่งรวมถึงฟิลิปปินส์

ADB ระบุในรายงานว่า “การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเม็ดเงินส่งกลับประเทศในเอเชียแปซิฟิก”

ก่อนหน้านี้ ADB ได้เผยแพร่คาดการณ์ในรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย โดยระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียจะขยายตัวเพียง 0.1% ในปี 2563 ซึ่งลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ในเดือนเม.ย.ว่าจะขยายตัว 2.2% โดยตัวเลขคาดการณ์ GDP ล่าสุดนี้ถือเป็นการขยายตัวที่อัตราต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2504 เนื่องจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และทำให้อุปสงค์ในต่างประเทศอ่อนแอลง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์