สอท.ในรัสเซียขอแรงงานไทยรอกลับบ้านในอุซเบฯ แจ้งยืนยันชื่อ-เบอร์โทรภายใน 2 ส.ค.

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 07:00 น. มติชน

เฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมถึงอุซเบกิสถาน เผยแพร่ข้อความถึงแรงงานไทยในอุซเบกิสถานที่กำลังรอเดินทางกลับบ้านว่า

เรียน พี่น้องแรงงานไทยโครงการก่อสร้างฯ ในประเทศอุชเบกิสถาน ขอแจ้งความคืบหน้า ดังนี้

1. ขณะนี้สถานทูตฯ กำลังเรงสรุปวันเดินทางกลับไทยกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งไทยและเทศ

2. แรงานทุกท่านที่ประสงค์จะกลับประเทศไทย โปรดให้ความร่วมมือแสดงตัวกับตัวแทนผู้ประสานงานด้านแรงงานของท่าน เพื่อแจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อของญาติที่จะดำเนินการขอความช่วยเหลือที่ประเทศไทยแทนท่านโดยด่วน ภายในวันที่ 2 ส.ค. 2563 เวลา 20.00 น. ตามเวลาอุซเบกิสถาน

3. หากสถานทูตฯ ทราบรายละเอียดเที่ยวบิน จะแจ้งทุกท่านทันที 4. รัฐบาลไทยมีความห่วงใยท่าน จึงได้เปิดกลุ่มไลน์รับปรึกษาปัญหาสุขภาพ โดยแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งท่านเข้าร่วมกลุ่มได้ทาง QR code ที่สถานทูตฯ ได้ส่งให้ผู้ประสานงานแล้ว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก 31 ก.ค. 2563

CR:มติชน