ญี่ปุ่นเริ่มเก็บค่าถุงพลาสติกตั้งแต่วันนี้

1 ก.ค. 2020 14:07:20 สำนักข่าวไทย

โตเกียว 1 ก.ค.- ร้านค้าปลีกในญี่ปุ่นเริ่มเก็บค่าถุงพลาสติกที่ให้กับลูกค้าแล้วตั้งแต่วันนี้ โดยไม่กำหนดราคาตายตัว ขึ้นกับแต่ละร้าน หวังทำให้ญี่ปุ่นปฏิบัติเช่นเดียวกับประเทศเศรษฐกิจใหญ่อื่น ๆ 

เอเอฟพีรายงานว่า ร้านค้าส่วนใหญ่เก็บค่าถุงพลาสติกใบละ 3 เยน (ราว 0.90 บาท) ลูกค้ารายหนึ่งเผยกับบรรษัทกระจายเสียงญี่ปุ่นหรือเอ็นเอชเค (NHK) ว่า ซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อทุกเช้า วันนี้เตรียมถุงมาเองเพราะรู้ว่าร้านจะเก็บค่าถุงพลาสติกแล้ว ข้อมูลของสหประชาชาติระบุว่า ญี่ปุ่นผลิตขยะพลาสติกต่อหัวประชากรมากกว่าทุกประเทศ ยกเว้นสหรัฐ รัฐบาลถูกวิจารณ์ว่าล่าช้ามากเรื่องลดการใช้พลาสติก รัฐบาลแถลงว่า ออกมาตรการล่าสุดเพื่อจำกัดการใช้พลาสติกเกินความจำเป็นและให้ใช้อย่างชาญฉลาด การเก็บค่าถุงพลาสติกทั้งประเทศหวังกระตุ้นให้ประชาชนคิดให้รอบคอบว่าจำเป็นต้องใช้ถุงพลาสติกหรือไม่และทบทวนวิถีการดำเนินชีวิต เพราะถุงพลาสติกคิดเป็นร้อยละ 2 ของขยะพลาสติกทั้งหมด

ญี่ปุ่นประกาศเมื่อปี 2561 ว่า จะลดปริมาณขยะพลาสติกลงให้ได้ 1 ใน 4 ภายในปี 2573 จากที่ผลิตปีละ 9.4 ล้านตันในปัจจุบัน ผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 20 ประเทศหรือจี 20 (G20) รับปากในการประชุมที่นครโอซากาของญี่ปุ่นเมื่อปีก่อนว่า จะลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเล ญี่ปุ่นคุยว่า มีระบบจัดการขยะที่ทันสมัยและนำขยะพลาสติกไปหมุนเวียนใช้ใหม่หรือรีไซเคิลกว่าร้อยละ 80 เอเอฟพีระบุว่า การกำจัดขยะของญี่ปุ่นส่วนใหญ่คือการเผา ซึ่งต้องใช้พลังงาน ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ และทำให้เกิดภาวะโกลร้อน.

CR: สำนักข่าวไทย