ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของญี่ปุ่นลดต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2552

1 ก.ค. 2020 09:09:19 สำนักข่าวไทย

โตเกียว 1 ก.ค. – ผลสำรวจรายไตรมาสของธนาคารกลางญี่ปุ่นชี้ว่า ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของผู้ผลิตรายใหญ่ในญี่ปุ่นลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่าทศวรรษ

ผลสำรวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจรายไตรมาสที่รายงานโดยธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือข้อมูลทังกัง ซึ่งเป็นดัชนีผู้ผลิตขนาดใหญ่ชี้ว่า ในช่วงที่เศรษฐกิจของญี่ปุ่นได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีความเชื่อมั่นทางธุรกิจลดลงถึงระดับลบ 34 ซึ่งถือว่าลดลงอย่างมากจากการสำรวจครั้งก่อน ซึ่งอยู่ที่ลบ 8

ข้อมูลทังกัง เป็นดัชนีแสดงความแตกต่างระหว่างเปอร์เซ็นต์ของบริษัทที่เห็นว่าธุรกิจดี และเปอร์เซ็นต์ของบริษัทที่เห็นว่าธุรกิจไม่ดี โดยค่าดัชนีล่าสุดถือเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2552 และนับเป็นไตรมาสที่ 6 ติดต่อกัน ที่ดัชนีปรับตัวลดลง โดยเป็นผลจากการส่งออก และการผลิต ที่ลดลงอย่างมาก ในเดือนเมษายน และพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นอยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ขณะเดียวกันความเชื่อมั่นทางธุรกิจในกลุ่มที่ไม่ใช่ภาคการผลิต เช่น การท่องเที่ยว และการค้าปลีกก็เลวร้ายลงเช่นกัน.

CR: สำนักข่าวไทย