อิหร่านจะบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป

28 มิ.ย. 2020 16:09:31 สำนักข่าวไทย

เตหะราน 28 มิ.ย. –  ประธานาธิบดีฮัสซัน รูฮานี  ของอิหร่าน กล่าววันนี้ว่า การสวมหน้ากากอนามัยจะกลายเป็นสิ่งที่ต้องปฎิบัติในพื้นที่ที่กำหนดไว้ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป  

ประธานาธิบดี รูฮานี กล่าวในระหว่างพบกับคณะกรรมการเฉพาะกิจรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ว่า การสวมหน้ากากจะเป็นสิ่งที่ต้องกระทำในพื้นที่มีมีการรวมตัวของประชาชน มาตรการนี้จะใช้บังคับตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม และอาจจะมีการขยายระยะเวลาออกไปหากว่ามีความจำเป็น ประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดรายชื้อพื้นที่และประเภทของการรวมตัวของประชาชนที่ดูแล้วมีความเสี่ยง ที่บังคับการสวมหน้ากากอนามัย แต่เขาไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดในเรื่องนี้แต่อย่างใด นอกจากนั้น เขาก็ไม่ได้ระบุด้วยว่า การละเมิดมาตรการสวมหน้ากากอนามัยจะมีบทลทโทษอย่างไร ในขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุขกล่าวว่า ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากไปที่หน่วยงานของรัฐหรือห้างสรรพสินค้า จะไม่ได้รับการบริการ อิหร่านหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการปิดเมืองปิดประเทศ หรือ ที่เรียกว่า ล็อกดาวน์ อย่างเต็มรูปบบเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในขณะที่การใช้หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ เป็นมาตรการสมัครใจในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ.

CR: สำนักข่าวไทย