อังกฤตยกเลิกมาตรการกักตัว

27 มิ.ย. 2020 16:21:13 สำนักข่าวไทย

อังกฤษ 27 มิ.ย. – รัฐบาลอังกฤษประกาศยุติการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 น้อยเพื่อชาวอังกฤษที่ต้องการจะเดินทางไปยังต่างประเทศ

รัฐบาลอังกฤษประกาศยุติการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 น้อยเพื่อชาวอังกฤษที่ต้องการจะเดินทางไปยังต่างประเทศจะได้คัดเลือกประเทศได้ง่ายขึ้น โดยจะแบ่งประเทศเหล่านั้นเป็น 3 กลุ่มคือกลุ่มสีเขียว สีเหลือง และสีแดง ผู้ที่เดินทางกลับมาจากกลุ่มประเทศสีเขียวและสีเหลือง จะไม่ต้องถูกกักตัว ส่วนผู้มาจากกลุ่มประเทศสีแดงจะต้องถูกกักตัวเช่นเดิม มาตรการกักตัวผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศซึ่งเริ่มประกาศใช้เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากว่า เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางระหว่างประเทศในช่วงที่ประเทศต้องการการฟื้นตัวในขณะนี้ คาดว่ารายชื่อประเทศในกลุ่มต่างๆ จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้า .

CR: สำนักข่าวไทย