การประชุมสุดยอดอาเซียนผ่านทางวิดีโอเริ่มขึ้นแล้วโดยล่าช้ากว่ากำหนดเดิมกว่า 2 เดือน

Jun 26 ,2020. NHK World.

บรรดาผู้นำ 10 ชาติสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ได้เริ่มการประชุมสุดยอดผ่านทางวิดีโอ

การประชุมนี้ได้เลื่อนกำหนดจัดมากว่า 2 เดือนเนื่องจากการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

คาดว่าบรรดาผู้นำจะหารือเรื่องผลกระทบร้ายแรงของการระบาดใหญ่ที่มีต่อเศรษฐกิจของอาเซียน

อีกหัวข้อหนึ่งที่น่าจะนำมาหารือคือประเด็นทะเลจีนใต้ ซึ่งจีนและหลายชาติสมาชิกอาเซียนมีข้อพิพาททางดินแดน

จีนกำลังเดินหน้าเสริมกำลังทหาร ตลอดจนดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ในทะเลจีนใต้ ระหว่างที่ชาติอื่นกำลังยุ่งอยู่กับการรับมือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

เวียดนามซึ่งเป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้ เป็นชาติหนึ่งที่มีข้อพิพาทด้านดินแดนกับจีนเกี่ยวกับหลายพื้นที่ในทะเลจีนใต้ เวียดนามหวังจะใช้เวทีการประชุมสุดยอดนี้เพื่อป้องปรามจีน

เดิมการประชุมสุดยอดอาเซียนมีกำหนดจัดในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ที่เมืองดานัง ตอนกลางของเวียดนาม

CR:NHK World