‘โควิด-19’ ไทยเพิ่มใหม่ 1 ราย ไร้ติดเชื้อในประเทศยาว 1 เดือน

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 – 11:45 น. มติชน

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

พญ.พรรณประภา กล่าวว่า สถานการณ์ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย สะสมอยู่ที่ 3,158 ราย ซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 2,444 ราย และอยู่ในสถานกักกันโรคของรัฐ (State Quarantine) 221 ราย ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ขณะนี้มียอดผู้ป่วยเสียชีวิตสะสมคงที่ 58 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสมที่ 3,038 ราย อยู่ในการรักษาที่โรงพยาบาล (รพ.) จำนวน 62 ราย ในจำนวนผู้ป่วยสะสมพบในกรุงเทพมหานคร และจ.นนทบุรี 1,758 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 449 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย ภาคใต้ 744 ราย โดยผู้ป่วยอายุน้อยสุด 1 เดือน อายุมากสุด 97 ปี โดยเฉลี่ยคืออายุ 39 ปี

พญ.พรรณประภา กล่าวต่อไปว่า ผู้ป่วยในประเทศเป็นศูนย์รายต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 31 วัน และผู้ป่วยรายใหม่วันนี้เป็นผู้ที่อยู่ในสถานกักกันโรคของรัฐ เป็นผู้เดินทางกลับมาจากประเทศอียิปต์ เพศชาย อายุ 24 ปี อาชีพนักศึกษา เดินทางถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน เข้าพักในสถานกักกันโรคฯ ใน จ.ชลบุรี มีผู้โดยสารเที่ยวบินเดียวกัน ติดเชื้อก่อนหน้านี้ 2 ราย โดยไม่แสดงอาการ ตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ผลไม่พบเชื้อ ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ตรวจพบเชื้อและไม่มีอาการ

CR:มติชน