สกัดโควิด ‘อียู’ จ่อห้าม ‘สหรัฐ-รัสเซีย-บราซิล’ เข้าเมือง

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 – 08:28 น. มติชน

สหภาพยุโรป(อียู)เดินหน้าหารือเกี่ยวกับแผนการเปิดพรมแดนให้กับบุคคลจากประเทศต่างๆ นอกอียูเดินทางเข้าไป เนื่องจากหลายประเทศต้องการเปิดบ้านรับนักท่องเที่ยวเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ ขณะที่อีกด้านหนึ่งยังคงห่วงกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

รายงานข่าวระบุว่า ประเทศที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างหนักจะถูกนำไปใส่ในบัญชีของประเทศที่ยังคงห้ามการเดินทางเข้ามาในอียู อาทิ สหรัฐ บราซิล และรัสเซีย รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่ยังคงมีอัตราการติดเชื้อเพิ่มสูง

ตามขั้นตอนการหารือ ชาติสมาชิกอียูทั้ง 27 ชาติจะต้องให้ความเห็นชอบร่วมกันในมาตรการที่บุคคลจากประเทศนอกอียูจะต้องดำเนินการก่อนที่จะนำรายชื่อประเทศนั้นๆ ไปใส่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่มีความปลอดภัย

อย่างไรก็ดี อียูยังไม่ได้เห็นพ้องกันในประเด็นที่ว่า ประเทศใดมีมาตรฐานด้านสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งด้านประเด็นสำคัญสำหรับการอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในอียู โดยปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้านสุขภาพของแต่ละประเทศ

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ให้คำแนะนำกับผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมว่าให้พิจารณาประเทศที่มีความสามารถในการควบคุมการแพร่ระบาดได้เท่าเทียมหรือมากกว่าค่าเฉลี่ยของอียู ซึ่งรวมถึงตัวเลขของผู้ติดเชื้อใหม่ และมาตรการการตรวจสอบและติดตามตัวผู้ติดเชื้อของประเทศนั้นๆ

CR:มติชน