ปักกิ่งคุมโควิด-19 ได้แล้ว

25 มิ.ย. 2020 14:41:56 สำนักข่าวไทย

จีน 25 มิ.ย.- จีนประกาศสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกรุงปักกิ่งได้แล้ว

ทางการกรุงปักกิ่ง ยืนยันสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกรุงปักกิ่งไว้ได้แล้ว แต่ยอมรับว่ายังเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามชุมชนและตามสถานที่ทำงาน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่างๆ อย่างเคร่งครัดต่อไป

การแพร่ระบาดระลอกใหม่ในกรุงปักกิ่งตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนนี้ มีผู้ติดเชื้อจำนวน 256 คน เกือบทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน หรือคลัสเตอร์ที่ตลาดซินฟาตี้  ตลาดสดใหญ่ที่สุดในกรุงปักกิ่ง หลังพบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา ทำให้ต้องปิดพื้นที่บางส่วนในกรุงปักกิ่งเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ขณะที่เมื่อวานนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงปักกิ่งจำนวน 7 คน ลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ นอกจากนี้ ทางการกรุงปักกิ่งสามารถตรวจหาเชื้อให้กับประชาชนทั่วไปเพิ่มเป็นเกือบ 300,000 คนต่อวัน จากเดิมที่ตรวจหาเชื้อในแต่ละวันได้เพียง 40,000 คนในเดือนกุมภาพันธ์ และในช่วงวันที่ 12-22 มิถุนายนที่ผ่านมา ทางการกรุงปักกิ่งสามารถตรวจหาเชื้อให้กับประชาชนได้ถึง 2.95 ล้านคน

ด้านรัฐบาลจีนเผยว่าเวลานี้สามารถตรวจหาเชื้อให้กับประชาชนทั่วประเทศได้ถึงวันละ 3.78 ล้านคน จากเดิมที่สามารถตรวจได้วันละ 1.26 ล้านคนเมื่อต้นเดือนมีนาคม.

CR: สำนักข่าวไทย