ผู้จัดทำนโยบายของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นระบุว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างยิ่งยวด

Jun 24 ,2020. NHK World.

ผลสรุปการประชุมล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นแสดงให้เห็นถึงคณะผู้จัดทำนโยบายหลายคนที่ระบุว่า “เศรษฐกิจญี่ปุ่นตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างยิ่งยวด” เนื่องจากผลกระทบจากโรคโควิด-19 แต่ผู้จัดทำนโยบายคนหนึ่งชี้ว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่น “ดูเหมือนว่าไม่นานมานี้ได้ตกต่ำถึงที่สุดแล้ว”

ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยผลสรุปการประชุมนโยบายด้านการเงิน การประชุมดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน

ผลสรุปดังกล่าวระบุว่าผู้จัดทำนโยบายคนหนึ่งชี้ว่าจังหวะของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะเป็นไปอย่างเชื่องช้า เจ้าหน้าที่คนนี้กล่าวว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะอัตราการใช้ประโยชน์จากบริการตามแบบที่เคยเป็นมาอาจลดลง เนื่องจากผู้คนคำนึงถึงความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิต

CR:NHK World