มองโกเลียไม่มีโควิด-19 ติดภายในประเทศแม้แต่รายเดียว

22 มิ.ย. 2020 16:28:01 สำนักข่าวไทย

อูลานบาตอร์ 22 มิ.ย.- มองโกเลียแจ้งว่า มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 สะสม 204 คน จนถึงวันเสาร์ที่ผ่านมา ทั้งหมดเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศเลยแม้แต่รายเดียว และไม่มีผู้เสียชีวิตแม้แต่รายเดียวเช่นกัน

ชาวมองโกเลียหลายคนเชื่อว่า ปัจจัยที่ทำให้ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศคือ อากาศสะอาด เนื้อและนมจากธรรมชาติ ความแข็งแรงที่สั่งสมมาหลายชั่วอายุคนจากการทำงานหนัก ขี่ม้า เลี้ยงแกะ และทนร้อนทนหนาวท่ามกลางอุณหภูมิตั้งแต่ติดลบ 60 ถึง 45 องศาเซลเซียส ขณะที่บางคนระบุว่า มรดกที่ตกทอดมาจากเจงกีสข่าน จักรพรรดิผู้ก่อตั้งอาณาจักรมองโกล คือสิ่งที่ปกปักรักษาพวกเขา 

คนทรงเจ้าคนหนึ่งชี้ว่า ชาวมองโกเลียใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางสิ่งแวดล้อมสะอาด ไม่มีความเครียด ไม่บริโภคนิยมเหมือนคนในประเทศอื่น พึ่งพาตัวเองอันเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากการใช้วิถีชีวิตเร่ร่อนและชัยชนะของจักรพรรดิเจงกีสข่านในการแผ่อาณาจักรมองโกล ยิ่งคนตามชนบท ไม่มีหมอ ไม่มีผดุงครรภ์ แต่คนก็มีลูกหลานได้ตามปกติ การอยู่และความตายไม่ใช่เรื่องใหญ่

ด้านที่ปรึกษาสาธารณสุขของนายกรัฐมนตรีมองโกเลียเผยว่า รัฐบาลมีการสื่อสารอย่างชัดเจนทำให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารและไม่ตื่นตระหนก ข่าวสารจากกรุงอูลานบาตอร์ไปถึงชนเผ่าเร่ร่อนตามพื้นที่ห่างไกลอย่างรวดเร็ว เป็นการยึดตามระบบการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพที่ใช้มาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิเจงกีสข่าน กองทัพของพระองค์เคร่งครัดในระเบียบวินัย สิ่งนี้ตกทอดมาถึงชาวมองโกเลียยุคปัจจุบัน เมื่อรัฐบาลสั่งให้สวมหน้ากากอนามัยหรือให้อยู่บ้านทุกคนก็ปฏิบัติตาม อนึ่ง มองโกเลียมีประชากรไม่ถึง 3.28 ล้านคน มีพื้นที่ 1.56 ล้านตารางกิโลเมตร.

CR: สำนักข่าวไทย