สถานทูตไทยในออสเตรียส่ง 159 คนไทยจาก 15 ประเทศกลับบ้าน

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 – 11:50 น. มติชน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ตามเวลาท้องถิ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ส่งพี่น้องชาวไทยที่ตกค้างในออสเตรีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย และประเทศใกล้เคียง รวม 159 คน จาก 12 ประเทศ และชาวต่างประเทศ 7 คนจาก 3 ประเทศ เดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน EVA Air เที่ยวบินที่ BR 62 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานกรุงเวียนนา เมื่อเวลา 18.35 น. และกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 10.00 น. ของวันที่ 22 มิถุนายน

นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทย และเจ้าหน้ำที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกันอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวไทย ณ ท่าอากาศยานกรุงเวียนนา โดยดูแลตรวจสอบเอกสารการเดินทาง การจัดแพทย์ตรวจร่างกายและออกเอกสาร Fit to Fly

รวมทั้งมอบ “ถุงเวียนนาพากลับบ้าน” ซึ่งบรรจุหน้ากากอนามัย ถุงมือ กระดาษเปียกฆ่าเชื้อโรค แปรงสีฟัน ยาสีฟัน กระบอกน้ำดื่ม และอาหารว่างให้กับผู้เดินทางชาวไทยทุกคน

พี่น้องชาวไทยที่เดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษนี้ประกอบด้วยคนไทยในออสเตรีย 46 คน โปแลนด์ 51 คน ฮังการี 27 คน เช็ก 15 คน สโลวีเนีย 5 คน สวิตเซอร์แลนด์ 5 คน ไซปรัส 4 คน อิตาลี 2 คน สโลวาเกีย 1 คน โมร็อกโก 1 คน เซอร์เบีย 1 คน และมอนเตรเนโกร 1 คน โดยมีพระสงฆ์ ผู้เยาว์ สตรีมีครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัว นักเรียน นักศึกษา พนักงานสปา พนักงานร้านอาหาร และครอบครัวคนไทย เป็นต้น ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ แจ้งให้ผู้เดินทางทุกคนกักตัวที่บ้าน 14 วันก่อนเดินทาง และเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ทุกคนจะเข้าที่พักที่รัฐบาลจัดให้หรือสถานที่กักตัวที่เป็นทางเลือกอื่นเป็นเวลา 14 วัน

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณกรมการกงสุล กรมยุโรป และผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศที่สนับสนุนภาร์กิจจัดส่งคนไทยกลับบ้านครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย และขอขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตทุกแห่งที่เกี่ยวข้องสำหรับ การประสานงานอย่างใกล้ชิด และความร่วมมือที่ดีตลอดระยะเวลาการเตรียมการเที่ยวบินพิเศษนี้

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากกระทรวงการต่างประเทศออสเตรียในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอำนวยความสะดวกให้พี่น้องชาวไทยเดินทางเข้าออสเตรียทั้งทางบกและอากาศเพื่อมาขึ้นเครื่องกลับประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา #น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน #การทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล

CR:มติชน