ลูกจ้างไม่ประจำตกงานราวร้อยละ 60 เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา

Jun 10 ,2020. NHK World

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นเปิดเผยว่า เมื่อไม่นานมานี้ลูกจ้างไม่ประจำราวร้อยละ 60 ตกงานเนื่องจากการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ทางกระทรวงระบุว่ามีประชาชน 4,210 คนปล่อยสัญญาจ้างงานไปเลยตามเลยหรือเป็นฝ่ายถูกยุติการจ้างงาน หรือคาดว่าจะเสียงานภายในสัปดาห์ที่นับจนถึงวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน ในจำนวนดังกล่าวเกือบ 2,600 คนเป็นพนักงานไม่เต็มเวลาและลูกจ้างชั่วคราว

พนักงานไม่ประจำจำนวนถึงประมาณร้อยละ 80 ที่สูญเสียงาน เป็นผู้ทำงานในภาคอุตสาหกรรมบริการด้านอาหารซึ่งมีประมาณ 1,360 คน

ภาคส่วนอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักรวมถึงที่อยู่อาศัย โรงงาน การค้าปลีก และงานบันเทิง

สัปดาห์นี้นับเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกันแล้วที่มีคนกว่า 4,000 คนตกงานเนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จำนวนผู้ตกงานทั้งหมดนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาอยู่ที่เกือบ 21,000 คน

CR:NHK World