โควิด-19 ทำธุรกิจอาเซียนต้องปรับเป็นดิจิทัลและอาจทำคนตกงาน

10 มิ.ย. 2020 11:20:44 สำนักข่าวไทย

สิงคโปร์ 10 มิ.ย.- โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทำให้ธุรกิจทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องปรับตัวใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าในช่วงปิดเมือง ขณะที่รัฐบาลส่งเสริมให้คนใช้ดิจิทัลปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตความปรกติใหม่ (new normal) ท่ามกลางกระแสวิตกว่าจะส่งผลให้คนว่างงานมากขึ้น

แมคคินซีย์แอนด์โค บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการสำรวจในเดือนเมษายนพบว่า ร้านขายของชำร้อยละ 58 ในมาเลเซีย และร้อยละ 74 ในเวียดนามเพิ่มช่องทางการค้าออนไลน์ ขณะที่เอ็นเตอร์ไพรส์สิงคโปร์ สังกัดกระทรวงการค้าสิงคโปร์พบว่า ช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้มีธุรกิจเริ่มปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลประมาณ 3,500 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากช่วงเดียวกันปีก่อน รัฐบาลหลายประเทศในภูมิภาคนี้รับปากจะจัดสรรเงินก้อนใหญ่สนับสนุนธุรกิจเปลี่ยนเข้าสู่ดิจิทัล เช่น สิงคโปร์ 359 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 11,190 ล้านบาท) มาเลเซีย 163.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 5,109 ล้านบาท) 

นักวิชาการชี้ว่า โควิด-19 ทำให้ธุรกิจตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับตัว โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเพราะมาตรการปิดเมืองจำกัดการติดต่อทางกายภาพ จึงต้องหันไปใช้ออนไลน์ เห็นได้ชัดที่สุดในภาคการศึกษา ธุรกิจบริการส่งอาหารและสิ่งของ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเป็นกระแสที่ไม่ย้อนกลับ แม้หลายประเทศคลายมาตรการปิดเมืองแล้ว ความช้าเร็วในการเปลี่ยนเป็นดิจิทัลขึ้นกับโครงสร้างพื้นที่มีอยู่ในแต่ละประเทศ นักวิชาการชี้ว่า การเข้ามาของเทคโนโลยีย่อมเป็นทั้งตัวทำลายและตัวสร้างโอกาส ขึ้นกับนายจ้างว่าจะฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะสอดคล้องได้หรือไม่ เพราะการใช้เทคโนโลยีควบคู่ไปกับพนักงานจะทำให้ธุรกิจมีโอกาสและศักยภาพมากยิ่งขึ้น.

CR: สำนักข่าวไทย