ชี้การรักษาระยะห่างอย่างเคร่งครัดและปิด ร.ร.ช่วยชะลอโควิด-19 ระบาดในจีน

30 เม.ย. 2020 15:20:17 สำนักข่าวไทย

เซี่ยงไฮ้ 30 เม.ย.- ผลสำรวจพฤติกรรมคนในเมืองอู่ฮั่น ศูนย์กลางการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และนครเซี่ยงไฮ้ เมืองใหญ่ที่สุดของจีนพบว่า การใช้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัดและการปิดโรงเรียนช่วยชะลอการระบาดในจีนได้มาก 

วารสารไซเอินซ์ฉบับวันพุธรายงานว่า คณะนักวิจัยจากจีน สหรัฐและอิตาลีสำรวจการพบปะผู้คนในแต่ละวันของคนในอู่ฮั่นและเซี่ยงไฮ้ระหว่างวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ เพื่อศึกษามาตรการป้องกันที่ไม่ใช่วิธีทางการแพทย์พบว่า การปิดเมืองในสองเมืองนี้ช่วยลดอัตราการติดเชื้อรายวันลงได้ 7-8 เท่า เพราะจำกัดการติดต่อระหว่างครัวเรือนและลดการแพร่เชื้อ คณะนักวิจัยได้จำลองรูปแบบพฤติกรรมก่อนและหลังการระบาดของคนกว่า 1,000 คน โดยจัดตามกลุ่มอายุพบว่า การมีปฏิสัมพันธ์ช่วงปิดเมืองเกือบทั้งหมดเกิดขึ้นในบ้าน 

ผลการศึกษาพบว่า การปิดโรงเรียนช่วยชะลอการระบาดและลดจุดสูงสุดของการระบาดลงได้ร้อยละ 40-60 แม้การปิดโรงเรียนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถหยุดยั้งการระบาดได้ แต่การที่เด็กอยู่บ้านช่วยให้จำนวนผู้ป่วยไม่เพิ่มขึ้นจนเป็นภาระแก่โรงพยาบาล จีนปิดโรงเรียนตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ และให้ทางการท้องถิ่นพิจารณาเองว่าควรทยอยเปิดเมื่อใด นอกจากนี้ยังพบว่า เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี เสี่ยงติดเชื้อน้อยว่าคนกลุ่มอายุ 15-64 ปี ขณะที่คนอายุ 65 ปีขึ้นไป เสี่ยงติดมากที่สุด คณะนักวิจัยเรียกร้องให้เพิ่มการวิจัยเรื่องการควบคุมการระบาดโดยไม่ใช้วิธีทางการแพทย์ เช่น การจำกัดตามสถานที่ทำงาน เพื่อให้เข้าใจวิธีการป้องกันการติดเชื้อให้ดียิ่งขึ้น.

CR: สำนักข่าวไทย