หอการค้าญี่ปุ่นเผย “บริษัทญี่ปุ่น” ในไทยกระทบหนัก เซ่นพิษโควิด -19

วันที่ 25 มีนาคม 2563 – 15:04 น. ประชาชาติธุรกิจ

Tourists are seen at an almost empty Asiatique night market in Bangkok, Thailand March 2, 2020. REUTERS/Soe Zeya Tun

วันนี้ (25 มีนาคม) หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (เจซีซี) ร่วมกับ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) กรุงเทพฯ เปิดเผยผลสำรวจผลกระทบต่อบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) พบว่า บริษัทจำนวนมากระบุว่าได้รับผลกระทบเชิงลบต่อผลประกอบการ

ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวได้ทำการสำรวจโดยเร่งด่วนเกี่ยวกับผลกระทบของโรคโควิด-19 โดยการรวบรวมข้อมูลจากบริษัทญี่ปุ่นในไทยรวมทั้งสิ้น 522 บริษัทระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคมที่ผ่านมา

โดยผลสำรวจดังกล่าวเปิดเผยว่า บริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยมากถึง 80% ระบุว่าได้รับผลกระทบเชิงลบ โดยในสัดส่วนดังกล่าวมีบริษัทญี่ปุ่น 32% ของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างมาก (5% ขึ้นไป) ต่อผลประกอบการ ขณะที่บริษัทที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกบ้างมีเพียง 2% เท่านั้น

ซึ่งผลกระทบส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก การชะลอตัวของการบริโภคภายในประเทศที่ทำให้ยอดขายลดลง ขณะเดียวกันหลายบริษัทก็ต้องสูญเสียโอกาสการเจรจาทางธุรกิจ จากการหลีกเลี่ยงการเดินทางและการพบปะกันเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของไวรัส รวมถึงมาตรการในการควบคุมโรคระบาดอย่าง การกักตัวพนักงานกลุ่มเสี่ยงก็เป็นอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจด้วย

นอกจากนี้ ปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนและวัตถุดิบก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อหลายบริษัทด้วย ซึ่งผู้ประกอบการญี่ปุ่นถึง 49% ระบุว่า ธุรกิจของตนเองได้รับผลกระทบแล้ว และมีแนวโน้มว่าจะได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้นอีกหลังจากนี้

ในส่วนของข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยนั้น ผู้ประกอบการญี่ปุ่นมองว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐเป็นสิ่งที่ควรทำ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน การบริหารจัดการโรคระบาดอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งกว่า

โดยบริษัทที่ตอบแบบสอบถามถึง 73% ระบุว่า การจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยควรดำเนินการขณะที่บริษัทอีก 63% ชี้ว่า รัฐบาลควรจัดการไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น หน้ากากอนามัย โดยเร่งด่วน

อย่างไรก็ตาม การสำรวจครั้งนี้ประกอบด้วยชุดคำถามที่มีความคล้ายคลึงการสำรวจของเจซีซีและเจโทร ครั้งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ซึ่งหากเปรียบเทียบผลการสำรวจทั้งสองครั้งพบว่า บริษัทญี่ปุ่นประเมินสถานการณ์ผลกระทบทางธุรกิจเลวร้ายลงกว่าเมื่อ 1 เดือนก่อน

โดยการสำรวจเมื่อ 14 กุมภาพันธ์มีบริษัทญี่ปุ่นเพียง 10% เท่านั้นที่ระบุว่า ธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างหนัก แต่สัดส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 32% ในการสำรวจครั้งล่าสุดนี้

CR: เดลินิวส์