ปิดเข้าชม ‘พระบรมมหาราชวัง’ และ ‘วัดพระแก้ว’ ลดการระบาดไวรัสโควิด-19

วันที่ 22 มีนาคม 2563 – 15:33 น. ประชาชาติธุรกิจ

ภายหลังจากที่มีการประกาศปิดสถานที่หลายแห่งเป็นการชั่วคราว เพื่อลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด -19

เว็บไซต์ royaloffice ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของหน่วยราชการในพระองค์ ได้ประกาศเรื่อง ปิดการเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นการชั่วคราว เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 เพื่อให้ประชาชนทั่วไป มัคคุเทศก์และนักท่องเที่ยวทราบโดยทั่วกัน มีข้อความว่า

“วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึง 15 เมษายน 2563 สำนักพระราชวังปิดการรับชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตลอดทั้งวัน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง”

ที่มา: www.royaloffice.th

CR: ประชาชาติธุรกิจ