“ปูติน” เมินกฎหมายสมรสเพศเดียวกัน

14 ก.พ. 2020 14:47:43 สำนักข่าวไทย

รัสเซีย 14 ก.พ.-ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ยืนยันจะไม่ยอมให้การสมรสเพศเดียวกันในรัสเซียเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ระหว่างการหารือกับคณะกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัสเซีย ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ยืนยันตราบที่เขายังดำรงตำแหน่งจะไม่ยอมให้การสมรสเพศเดียวกันในรัสเซียเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยตลอดระยะเวลา 20 ปีที่อยู่ในตำแหน่ง นายปูตินแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ ทั้งยังพยายามไม่ให้รัสเซียถูกวัฒนธรรมและค่านิยมตะวันตกครอบงำ ส่วนความพยายามในการปฏิรูประบบการเมืองของรัสเซีย นายปูตินถูกมองว่าพยายามขยายระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่กำหนดจะสิ้นสุดลงในปี 2567.

CR: สำนักข่าวไทย