ไต้หวันเล็งตอบโต้ฟิลิปปินส์ถ้าไม่ยกเลิกคำสั่งห้ามเข้า

13 ก.พ. 2020 14:01:20 สำนักข่าวไทย

ไทเป 13 ก.พ.- กระทรวงต่างประเทศไต้หวันแถลงวันนี้ว่า กำลังพิจารณาใช้มาตรการตอบโต้ หากฟิลิปปินส์ไม่ยกเลิกคำสั่งห้ามพลเมืองไต้หวันเข้าฟิลิปปินส์เพราะกลัวโรคไวรัสโคโรนา 19 หรือโควิด-19

โฆษกกระทรวงต่างประเทศไต้หวันแถลงที่กรุงไทเปในวันนี้ว่า ไต้หวันได้เตรียมมาตรการตอบโต้แล้ว หากฟิลิปปินส์ยังคงคำสั่งที่ประกาศในสัปดาห์นี้ว่าจะรวมชาวไต้หวันไว้ในคำสั่งห้ามคนจากจีนเข้าฟิลิปปินส์ ไต้หวันกำลังรอการตัดสินใจจากฟิลิปปินส์ โดยจะเดินหน้าสื่อสารกับฟิลิปปินส์และอธิบายให้เข้าใจว่า คำสั่งดังกล่าวเป็นการตัดสินใจฝ่ายเดียวและผิดพลาดของกระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์ ซึ่งได้กระทบความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันและฟิลิปปินส์ไปแล้ว 

ฟิลิปปินส์มีพลเมืองกว่า 115,000 คนทำงานตามโรงงานและทำงานเป็นแม่บ้านในไต้หวัน สองฝ่ายมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดแม้ไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ เนื่องจากฟิลิปปินส์รับรองรัฐบาลกรุงปักกิ่งว่าเป็นตัวแทนจีน ไม่ใช่รัฐบาลกรุงไทเป ไต้หวันร้องเรียนมาโดยตลอดว่า องค์การอนามัยโลกไม่เป็นธรรมที่เหมารวมไต้หวันไว้กับจีน ทั้งที่ไต้หวันพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพียง 18 คน เทียบไม่ได้เลยกับจีนที่พบมากถึง 60,000 คน ทำให้บางประเทศเข้าใจผิดว่าไต้หวันมีการระบาดในระดับเดียวกับจีน.

CR: สำนักข่าวไทย