ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าไวรัสโคโรนาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่น

Feb 10 , 2020. NHK World.

ผู้เชี่ยวชาญในญี่ปุ่นเตือนว่า ไวรัสโคโรนากำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่น เนื่องจากได้ทำให้การท่องเที่ยวชะลอตัวลง และส่งผลต่อธุรกิจที่มีตลาดหลักในประเทศจีน

สถาบันวิจัยไดวะ ระบุว่า ถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดจะยุติลงในราว 3 เดือน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ของญี่ปุ่นก็จะลดลงถึง 1 ล้านล้านเยน หรือราวร้อยละ 0.2 เมื่อปรับอัตราเงินเฟ้อแล้ว

แต่ถ้าหากการแพร่ระบาดยาวนาน 1 ปี สถาบันวิจัยไดวะระบุว่า การส่งออกจะลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในจีน ซึ่งจะส่งผลให้ GDP ของญี่ปุ่นลดลงเกือบร้อยละ 1

สถาบันวิจัยโนมูระ ระบุว่า เฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลง ก็จะส่งผลให้ GDP ลดลงถึงร้อยละ 0.14 บนสมมุติฐานว่า การแพร่ระบาดจะควบคุมได้ภายในอีกไม่กี่เดือน

สถาบันวิจัยโนมูระ ระบุว่า GDP จะลดลงเกือบร้อยละ 0.5 ถ้าหากการระบาดใช้เวลา 1 ปีจึงจะยุติลง

CR: NHK World