พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอาณาบริเวณศึกษากับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6 กุมภาพันธ์ 2563. ณ ห้องประชุมวรรณไวทยากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2563) มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันอาณาบริเวณศึกษา กับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยกันเสริมบทบาททางวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ มธ. ทางวิชาการ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ Area Studies ประเดิมด้วยการจัดการเสวนาร่วมกันภายใต้หัวข้อ “มิติใหม่ความร่วมมือไทย รัสเซียและอาเซียน”ณ ห้องประชุมวรรณไวทยากร มธ. ท่าพระจันทร์