จีนปิดเมืองเพิ่มอีกหลายเมืองแม้ห่างไกลจากศูนย์กลางการระบาดของไวรัส

4 ก.พ. 2020 13:45:35 สำนักข่าวไทย

ปักกิ่ง 4 ก.พ. – จีนปิดอีก 2 เมืองในมณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของประเทศ โดยจำกัดการเดินทางของคนในเมือง เพื่อลดการแพร่ของโรค 

โดยล่าสุดได้สั่งปิดเมืองไท่โจว และอีก 3 เขต ในเมืองหางโจว โดยจะอนุญาตประชาชนในเขตที่ถูกปิด ออกไปซื้อสิ่งของจำเป็นนอกบ้านได้แค่ครัวเรือนละ 1 คน และอนุญาตให้ออกไปได้แค่ทุกๆ 2 วัน เมืองไท่โจวยังจะหยุดให้บริการรถไฟเข้าตัวเมืองโดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ชุมชนที่อยู่อาศัยทั้งหมดปิดทางเข้าออกทุกด้าน โดยเหลือให้เปิดทางเข้าออกเพียงด้านเดียว และผู้อยู่อาศัยจะต้องแสดงบัตรประจำตัวทุกครั้งที่ผ่านเข้าออก รวมถึงห้ามไม่ให้ผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ปล่อยเช่าให้ผู้เช่าที่มีพื้นเพมาจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เช่นจากมณฑลหูเป่ย หากผู้เช่าเพิ่งกลับจากไปเยือนบ้านเกิดมา

ส่วนใน 3 เขต ของเมืองหางโจว ยังเพิ่มการบังคับให้ต้องสวมหน้ากากอนามัย แสดงบัตรประจำตัว และตรวจวัดอุณหภูมิด้วย โดยมาตรการทั้งหมดเป็นมาตรการเดียวกับที่ใช้ที่เมืองเวิ่นโจว อีกเมืองของมณฑลเจ้อเจียง ซึ่งประกาศใช้มาตรการเดียวกันไปเมื่อวันอาทิตย์ ทั้งนี้ มณฑลเจ้อเจียงเป็นมณฑลที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มากที่สุดรองจากมณฑลหูเป่ย.

CR: สำนักข่าวไทย