ญี่ปุ่นกำลังพัฒนาชุดทดสอบตรวจหาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

Feb 03 , 2020. NHK World

นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ แห่งญี่ปุ่น ระบุว่า เจ้าหน้าที่กำลังเริ่มต้นพัฒนาชุดทดสอบที่จะตรวจหาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เพื่อพยายามจะตรวจพบการติดเชื้อให้ได้รวดเร็วมากขึ้น

นายอาเบะกล่าวกับคณะกรรมาธิการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ว่า จะขยายการตรวจหาเชื้อไวรัสภายในประเทศ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่า เจ้าหน้ากำลังทำงานเพื่อสร้างกรอบงาน ที่จะอนุญาตให้บริษัทเอกชน สามารถทำการตรวจหาเชื้อไวรัส นอกเหนือจากสถาบันของรัฐที่ทำอยู่

นายอาเบะกล่าวว่า เป็นสิ่งสำคัญที่จะเร่งการทำงานของระบบราชการ เพื่อรับมือกับโรคติดเชื้อต่าง ๆ และการบริหารจัดการภาวะวิกฤตของภาครัฐควรจะได้รับอย่างปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

CR: NHK World