ห้ามต่างชาติที่มาจากจีนเข้านิวซีแลนด์

2 ก.พ. 2020 15:43:14 สำนักข่าวไทย

นิวซีแลนด์ 2 ก.พ.-นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ แถลงห้ามชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากจีน เข้าประเทศ ป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

นางจาร์ซินดา อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์แถลงวันนี้ว่า ห้ามชาวต่างชาติทุกชาติที่เดินทางมาจากจีน เข้าประเทศนิวซีแลนด์อย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่มีความรุนแรงยิ่งขึ้น คำสั่งห้ามนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ขณะที่กระทรวงต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ ได้ออกคำแนะนำแก่ชาวนิวซีแลนด์ทุกคน ที่จะเดินทางไปยังจีน ควรงดเว้นโดยสิ้นเชิง 

สำหรับชาวนิวซีแลนด์และผู้ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในนิวซีแลนด์โดยถาวร ยังสามารถเข้าประเทศได้ตามปกติ รวมไปถึงสมาชิกในครอบครัวด้วย แต่ทุกคนต้องถูกกักตัวดูอาการอย่างน้อย 14 วัน โดยจะบังคับใช้มาตรการนี้ 14 วัน แต่จะทบทวนมาตรการดังกล่าวทุก 48 ชั่วโมง สำหรับนิวซีแลนด์ ยังไม่พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แต่อย่างใด.

CR: สำนักข่าวไทย