เริ่มเห็นเค้า “โรงพยาบาลอู่ฮั่น” เตรียมสร้างเพิ่มแห่งที่ 3

30 ม.ค. 2020 20:28:31 สำนักข่าวไทย

จีน 30 ม.ค. – 1 สัปดาห์ของการก่อสร้างโรงพยาบาลสนาม “อู่ฮั่นหั่วเสินซาน” สำหรับใช้เป็นศูนย์กลางรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว 

เจ้าหน้าที่และคนงานก่อสร้างทำงานหามรุ่งหามค่ำ เพื่อเร่งมือก่อสร้างโรงพยาบาลสนาม “อู่ฮั่นหั่วเสินซาน” ล่าสุดติดตั้งโครงสร้างพื้นผิว เพดาน และกำแพง ด้วยวัสดุสำเร็จรูปเรียบร้อยบางส่วนแล้ว ประมาณ 300 เตียง รวมถึงห้องปลอดเชื้อ และห้องแยกผู้ป่วยอาการวิกฤติ คาดว่าหากการติดตั้งพื้นที่ดูแลผู้ป่วยในเสร็จตามกำหนด จะเปิดใช้งานโรงพยาบาลได้ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์นี้ โดยโรงพยาบาลอู่ฮั่นหั่วเสินซาน แห่งที่ 1 นี้ มีขนาด 1,000 เตียง บนเนื้อที่ 25,000 ตารางเมตร ย่านใจกลางเมืองอู่ฮั่น

ส่วนโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 เหลยเสินซาน ขนาด 1,600 เตียง อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่อู่ฮั่นเช่นกัน คาดว่าจะเปิดดำเนินการบำบัดรักษาผู้ป่วยได้ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์นี้ ขณะที่มีรายงานว่า จีนเตรียมสร้างโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยไวรัสโคโรนา ขนาด 1,000 เตียง เป็นแห่งที่ 3.

CR: สำนักข่าวไทย