ศูนย์รัสเซียศึกษา สถาบันอาณาบริเวณศึกษา จัดเสวนาเรื่อง “การฟื้นคืนจิตวิญญาณออโธดอกซ์ในรัสเซียสมัยใหม่”

Jan 16 , 2020. สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วันนี้ ศูนย์รัสเซียศึกษา สถาบันอาณาบริเวณศึกษา จัดเสวนาเรื่อง “การฟื้นคืนจิตวิญญาณออโธดอกซ์ในรัสเซียสมัยใหม่” ณ ห้องเธียเตอร์ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ. ศูนย์รังสิต ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีผู้ร่วมฟังเสวนาทั้งนักเรียนมัธยม นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ 80 คน