จีนประสบความสำเร็จแก้ปัญหาความยากจน

13 ม.ค. 2020 15:14:55 สำนักข่าวไทย

จีน 13 ม.ค.-จีนประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาความยากจนในเขตปกครองตนเองหนิงเซียหุยของจีน รัฐบาลจีนประกาศขจัดปัญหาความยากจนให้หมดไปจากประเทศภายในปลายปีนี้

จีนประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาความยากจนในเขตปกครองตนเองหนิงเซียหุย ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน โดยอัตราความยากจนของประชากรในเขตปกครองตนเองหนิงเซียหุยที่มีอยู่ราว 130,000 คน เมื่อปีที่แล้วลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.48 เมื่อเทียบกับเมื่อปี 2561 ที่มีอัตราความยากจนอยู่ที่ร้อยละ 3 ความสำเร็จในการแก้ปัญหาความยากจนสืบเนื่องจากรัฐบาลจีนและภาคเอกชนของจีนทุ่มงบประมาณการค้าการลงทุนในภูมิภาคนี้ รัฐบาลจีนประกาศจะขจัดปัญหาความยากจนให้หมดไปจากประเทศภายในปลายปีนี้.

CR: สำนักข่าวไทย