อินเดียเผยยอดขาดดุลงบประมาณปี2019สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ หลังขยายตัว3.8%

8 ม.ค. 63 15:06 น. สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

  สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ยอดขาดดุลงบประมาณของอินเดียปี 2019 ขยายตัว 3.8% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มากกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิมที่ 3.3%

  ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ยอดขาดดุลงบประมาณของอินเดียเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการที่รัฐบาลอินเดียกำลังเผชิญอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว นอกจากนี้รัฐบาลอินเดียยังได้ประมาณการว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาสแรกปี 2020 จะเติบโต 5.0% และเพิ่มขึ้นเป็น 7.5% ในไตรมาสที่สอง ซึ่งต่ำกว่าที่ได้ประมาณการไว้ที่ 11.5% ในเดือน ก.ค.ปีก่อน 

  ทั้งนี้รัฐบาลอินเดียของนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี ประสบความล้มเหลวในการรักษาเป้าหมายยอดขาดดุลงบประมาณในช่วงสองปีที่ผ่านมา หลังยอดขาดดุลงบประมาณสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 0.5% ในปี 2019 และสูงกว่าเป้าหมายวางไว้ในปี 2018 ที่ 3% 

รายงาน    ภูมินทร์ คิดเลิศล้ำ 
อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 

CR: Efinancethai